dijous, 12 de juny de 2008

El Ple

El Ple que es va celebrar ahir, va tindre una durada de dos hores amb un públic de cinc veïns/es. No era un Ple normal, l’aprovació dels pressupostos de l’any 2008, mes les mocions presentades pel grup IMT, mes les obres que es realitzen actualment, feien preveure que estaria mes animat.
El pressupost 2008 es va aprovar, amb un vot desfavorable, dos abstencions i quatre vots a favor, l'oposició es va queixar que no van estar assabentats del números realitzats.
Les mocions de IMT :
El polígon Miradetes - 3 a favor 4 en contra. La resposta va ser que se estava fora de plas i per presentar ràpid i malament, millor no fer res, IMT va respondre que ja es va proposar al passat ple. Moció rebutjada, sense cap compromis per l'any que be de fer un estudi de viabilitat de la proposta.
Estalvi d'aigua. Mateix resultat. NO es fa per que el únic mètode vàlid son els contadors a les cases i tancar una mica l'aigua de les fons. També el preocupava el cost de repartir gratuïtament els dosificadors.
Senyalització a l'entrada del poble. Mateix resultat, s’estudiarà les senyals existents i es repondran si cal. No es ficaran bandes per que quant facin les obres del encreuament, es te que pavimentar tota la carretera fins al Portal de Caps.
Símbols franquistes. Moció aprovada, es traurà quant tinguin una nova placa on ficarà l'any de construcció del edifici, 1961.

Si es teu interessats/es en el text íntegre dels Plens em feu arribar l’adreça de correu i a mida que el vaig rebent el aniré enviant..