dissabte, 18 d’abril de 2009

Web de TalarnS'ens anuncia la nova web www.talarn.cat

Aquesta iniciativa a estat possible gracies als ajuts per entra a la xarxa de Serveis comuns d'Administració electrònica, e-TRAM.
Que es l'e-TRAM ?
Es el nou mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L'accés a l'e-TRAM es fa des del web de l'ajuntament.
L'e-TRAM fa possible que els ciutadans a qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

* Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
* Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
* Consultar l'estat i el contingut del seus tràmits


Fa molt de temps que s'esta treballant en aquesta web que per fi veu la llum. Encara tenim apartats que estan en construcció, tots ells molt importants per la participació ciutadana esperem que els tinguem aviat operatius. Per que t@ts els veïns i veïnes es puguem assabentar del que es cou a l'ajuntament es imprescindible que les juntes de govern i actes de plens estiguin ven aviat penjades.

Ens demanen participació i suggeriments per millorar la web, nosaltres tenim que respondre amb una actitud constructiva, però exigint que tota la informació creada per l'Ajuntament estigui a l'abast de tothom.
Desitgem una web dinàmica i participativa, amb informació del nostre municipi i com diu la nota "aconseguir una eina actualitzada i útil"
Nota informativa sobre les competències de transit en vies urbanes, direccions, prohibicions aparcament etc.. ( Es molt curiosa la prohibició de la plaça Dr. Vidal Sivilla )
També ens informen de la regulació i preus dels guals

Setmana Santa