dimecres, 3 d’octubre de 2007

Regulació del Transit urbà

La nova regulació del transit, a partir del dia 15 de novembre d'aquest any entrara en vigor el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, que tindran la potestat de sancionar.
La regulació dels aparcaments i guals es un problema endèmic de la nostra societat, la falta de espai físic i la comoditat de aparcar just a sota de la porta de casa, fa que mols cops es doni mes prioritat als cotxes que a les persones, però aquest problema es te que aborda des de el principi de la remodelació d'una plaça o carrer.


Notificació repartida per les cases